Assignment: บทความฉบับร่าง

มกราคม 23, 2010 at 1:28 pm (Assignment) ()

Assignment: บทความฉบับร่าง

Coolblock…ทางเลือกใหม่เพื่อบ้านเย็น

ที่มา:

ปัจจุบันสภาพอากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วยิ่งประสบปัญหาหนัก และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถให้เราหลบอาศัย ดังนั้นการเลือกวัสดุก่อสร้างอาคาร ควรคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงาน

เหตุผลที่เลือกวัสดุก่อผนัง Coolblock

1. ต้องการศึกษาวัสดุก่อที่สามารถช่วยป้องกันความร้อนและสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วย
2. ต้องการทราบว่าวัสดุก่อผนังช่วยลดอุณหภูมิของอาคารได้มากน้อยเท่าใด
3. ต้องการทราบว่าวัสดุก่อผนัง Coolblock ต่างจากวัสดุก่อผนังอิฐชนิดอื่นอย่างไร

กระบวนการศึกษา:

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวัสดุก่อผนังที่สามารถป้องกันความร้อนได้จาก Internet
2. ศึกษาอาคารที่นำวัสดุก่อผนังนี้มาใช้ในงาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามา
4. ประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

เมื่อทราบถึงคุณสมบัติที่แท้จริง จากการศึกษาค้นคว้าและดูงาน จะทำให้ทราบถึงข้อดี – ข้อเสีย ในการเลือกวัสดุก่อผนัง
และสามารถเลือกวัสดุมาใช้ในงาน Desing ได้เหมาะสม

ลิงก์บทความ :::

Assignment 01

Advertisements

Permalink ให้ความเห็น

Diary 2

มกราคม 14, 2010 at 1:32 pm (Uncategorized) ()

ไม่ค่อยว่างมาเอพเลยอ่ะ

คอมฯก้อไม่มี

ทำไปมั่วๆอ่ะ

เมื่อวันจันทร์อาจารย์ส่ง Project 2 มา

วันนี้ในช่วงโมง Design ก้อ present งานกลุ่ม

เราได้อยู่กลุ่มอาจารย์อ้น…^^ (ใจดีป่าว…ไม่รุ55++)

ที่เคยตรวจแบบกะอาจารย์มาก้อมีแต่ใจดี+สบายๆ ชิวย์ๆ

เอาล่ะ…สู้ๆๆนะมิ้ม

Permalink ให้ความเห็น

Mass & Model Apartment!!!

มกราคม 14, 2010 at 1:03 pm (Uncategorized) ()

ขอขอบคุณคอมเม้นดีๆ…จาก อ.โอ้นะค่ะ

Permalink 1 ความเห็น